Om Tasman Metals AB

Tasman Metals AB är helägt svenskt dotterbolag till Tasman Metals Ltd. Moderbolaget är ett kanadensiskt börsnoterat prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med en renodlad inriktning mot fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller (eng förkortning REE) i Europa. Användningen av REE ökar kraftigt i världen till följd av dessa ämnens unika egenskaper som utnyttjas i en rad högteknologiska (”Hightech”) och miljöinriktade applikationer (”Greentech”).

Mer än 95 procent av världens behov försörjs idag av Kina, där metallerna produceras under dåliga förhållanden. Detta gör att många länder och regioner som Japan, USA och EU mycket aktivt stödjer aktiviteter för att finna inhemska eller mer närliggande fyndigheter, som även kan brytas på ett hållbart sätt.

Målet för Tasman Metals är att bidra till att säkra REE-tillförseln från stabila demokratiska länder, och med utnyttjande av uthålliga och hållbara tekniska lösningar.

Några exempel på tillämpningar med REE:

  • Energieffektiva system – REE används bland annat för att skapa effektiva batterilösningar och elmotorer/generatorer i el- och hybridfordon, i energisnål LED-teknik samt i vindkraftverkens generatorer.
  • Digitala och mobila system – REE ingår i smartphones och surfplattor för skärmar och i batterierna men även i avancerad sjukvårdsteknik t.ex., strålknivar och laser.

Mer information om företaget, dess regelsystem för hållbar prospektering och utvinning samt bolagsstyrning finns på företagets internationella hemsida   www.tasmanmetals.com