Fakta och utredningar

 

 

Provbrytning

 

 

Effekter på arbetsmarknad och näringsliv

Slutrapport
Bilaga: Arbetsmarknad i gruvorter

 

 

Ansökan om bearbetningskoncession

 

 

Norra Kärr- En snabb sammanfattning