ERECON pekar ut Norra Kärr som ett av Europas viktigaste projekt

Tasman har deltagit i arbetet med att ta fram en strategi för Europas försörjning av sällsynta jordartsmetaller. Arbetet sker inom ramen för nätverket ERECON, som initierades av Europakommissionen 2013, efter en uppmaning från Europaparlamentet.

Cirka 80 experter från hela Europa har deltagit i arbetet som bedrivits i tre arbetsgrupper, ledda av en styrgrupp. Deltagare har varit både beslutsfattare, personer från industrin och forskare. Tasman har deltagit i både styrgruppens arbete och i en av arbetsgrupperna.

Grupperna har arbetat med primär produktion, återvinning och substituering av sällsynta jordarter. Slutsatserna och rekommendationerna har presenterats i en slutrapport. Några av dessa är att medlemsstaterna ska överväga att stötta produktion av tunga sällsynta jordartsmetaller (HREE) genom att stödja den forskning och utveckling som krävs för att utveckla de projekt som finns i Europa. Norra Kärr omnämns som ett av de viktigaste projekten i Europa.

Läs gärna mer på: http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: ERECON_Report

Kommentarer inaktiverade.