Tasman presenterar resultat från sin preliminära genomförbarhetsstudie (”Pre-Feasibility Studie”)

Norra Kärr är ett ekonomiskt robust projekt med lång livslängd. Det framkommer i Tasman Metals preliminära genomförbarhetsstudie som nyligen presenterats. Studien visar också att projektet har en kapacitet att bli en stor producent av strategiska metaller som dysprosium (Dy), yttrium (Y), neodym (Nd) och trebium (Tb).
   Studien tydliggör att Tasman Metals har fokuserat på det projekt som bedömts ha den minsta ekonomiska och tekniska risken, samtidigt som projektet kan optimeras ytterligare.

Sällsynta jordartsmetaller är en förutsättning för att utveckla och tillverka viktig modern miljöteknik. Metallerna som finns i Norra Kärr behövs för att exempelvis tillverka hybridteknik i bilar, effektiva vindkraftverk och smarta telefoner.

Några av resultaten från studien är:
• Ett ”Net Present Value” (NPV) på US$313 miljoner med en diskonteringsränta på 10%.
• Ett ”Internal Rate of Return” (IRR) på 24% (före skatt) och 20% (efter skatt) med en diskonteringsränta på 10%.
• En initial kapitalkostnad på US$378 miljoner inkl. oförutsedda utgifter – en låg kostnad för en framtida producent av tunga sällsynta jordartsmetaller (HREE).
• Huvuddelen av intäkterna kommer från så kallade strategisk metaller. Magnetmetaller som dysprosium (Dy), neodym (Nd), praseodym (Pr), terbium (Tb), samarium (Sm) står för upp till 74% av intäkterna.
• Norra Kärr är i dag det enda projektet i Europa som har slutfört en preliminär genomförbarhetsstudie.
• Norra Kärr kommer att kunna producera och leverera mer än 200 ton av dysprosium (Dy) varje år i minst 20 år.
• Gruvans potentiella livslängd är mer än 60 år, med mineralisering även utanför det idag avgränsade dagbrottet vilken har en planerad livslängd på 20 år.
• Något behov av att använda otestade eller idag icke-kommersiella eller befintliga teknologier finns inte.

Några av projektets fördelar är:
• Norra Kärr omfattas idag av en bearbetningskoncession, giltig i 25 år.
• Norra Kärr har idag den högsta andelen tunga sällsynta jordartsmetaller/totalt innehåll av sällsynta jordartsmetaller (HREO/TREO) av alla projekt i västvärlden. Andelen ligger på 53%.
• Projektet omfattar idag enkel dagbrottsbrytning (20 år) med en låg gråbergskvot (0,73).
• Projektet har en fördelaktig lokalisering med närhet till all infrastruktur och till europeiska konsumenter.
• Norra Kärr kan producera ett kvalitativt koncentrat med hög andel tunga sällsynta jordartsmetaller (se tidigare nyhet daterad 9 juli, 2014, www.tasmanmetals.com, eller 21 juli, 2014, www.tasmanmetals.se).
• Projektet omfattar ett enkelt och relativt billigt flödesschema (inget behov av rostning eller högtemperatur-lakning).
• Projektet gynnas av högre och i framtiden även förväntade priser. Huvuddelen av intäkterna kommer från dysprosium (Dy), neodym (Nd), och terbium (Tb) – metaller som i huvudsak är efterfrågade och för vilka efterfrågan bedöms kunna öka. Endast 2.6% av intäkterna kommer från cerium (Ce) och lantan (La) som de framtida marknadsutsikterna bedöms som sämre för.

Studien visar också att projektet har förbättringspotential. Förbättringsmöjligheterna omfattar både optimering av processerna och därmed en ytterligare reduktion i kostnader. Det finns även möjligheter till att utveckla restprodukterna till säljbara produkter.

Några av de potentiella möjligheterna är följande:
• Försäljning av anrikningssanden (nefelin/fältspat) för produktion av glas och keramer.
• Utveckla teknik för att utvinna zirkonium (Zr) och hafnium (Hf). Metaller som bland annat används inom keramindustrin och kärnteknisk verksamhet.
• Utveckla kiselbaserade isoleringsprodukter.
• Internt återvinna och byta ut de idag dyra kemikalierna, som används i processerna.
• Studera möjligheterna att internt separera sällsynta jordartsmetaller.
• Försöka öka utbytena i processerna.
• Utveckla och studera alternativa lösningar för vattenhantering.
• Studera andra möjligheter till brytning (t.ex. under jord).
• Öka livslängden på gruvan eller produktionen genom en ökad (mineral)resurs.

Se även www.tasmanmetals.com

Kommentarer inaktiverade.