Tasman Metals med i energieffektiviseringsprojekt

I början av september startades projektet Testbädd – energiförsörjning för modern gruvbrytning ur ett miljö- och energiperspektiv. Målet är att skapa en gruva som använder mindre energi och ger lägre miljöbelastning per ton färdig produkt än alla andra gruvor i världen. En av deltagarna i projektet är Tasman Metals.

I testbädden ska företag, universitet och högskolor få möjlighet att testa metoder och verktyg för att minska energianvändandet i gruvnäringen. Detta kommer att göras i såväl gruvor i drift som gruvor i uppstart, däribland Norra Kärr. Projektet har även hjälp av ett regionalt elnät (VB Elnät) och en forsknings- och demonstrationsanläggning (FUD), vilket underlättar för att kunna testa verktyg direkt. Genom att se hur energibehovet kan minimeras ser man även hur man kan minska behovet av el-infrastruktur i gruvorna.

Projektägare och projektledare är High Voltage Valley och Samarkand2015, som har beviljats 1,5 miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova för att påbörja arbetet. Etapp ett pågår under ett och ett halvt år, och redan nu är möjligheterna stora för att Vinnova beviljar medel för en fortsättning.

Resultatet av projektet ska kunna användas på såväl nationell som internationell nivå.

Kommentarer inaktiverade.