Tasman uppdaterar anrikningsprocessen och producerar ett REE-koncentrat

Tasman har nått ytterligare en signifikant milstolpe i utvecklingen av Norra Kärr och har som en del i de tekniska studierna uppdaterat flödeschemat för anrikningsprocessen och även producerat ett REE-koncentrat. Arbetena har genomförts av olika erkända internationella laboratorier och konsulter.

Några av de viktigaste resultaten är:
• Studierna avseende krossning och malning av malmen är nu klara och resultaten visar att en kornstorlek vid malning på omkring 60 mikrometer är tillräcklig för att frigöra eudialyten. Detta kan enkelt åstadkommas med befintlig och kommersiell utrustning.
• Omfattande försök avseende magnetseparering genomförda av Metso i Sverige och GTK i Finland visar att magnetseparering i ett steg ger ett utbyte på mer än 86% i 35% av den ursprungliga massan. Detta medför att flotation inte längre krävs som tidigare rapporterats i den publicerade preliminära lönsamhetsstudien. Magnetsepareringen kan utföras med befintlig och kommersiell utrustning och kemikalier krävs sålunda inte längre för att producera ett mineralkoncentrat.
• Hydrometallurgiska försök omfattande lakning, rening av laklösning, REE-vätskeextraktion och utfällning av ett REE-koncentrat har utförts av ANSTO i Australien och optimeringen visar att lakningen av mineralkoncentratet kan genomföras vid rumstemperatur och atmosfärstryck. Någon högtemperatur lakning är inte aktuell. Svavelsyra kommer att användas p.g.a. de lägre kostnaderna samt att stora mängder finns tillgängliga nära Norra Kärr.
• Optimeringen av magnetsepareringen har medfört att konsumtionen av svavelsyra har minskat från 150 kg/ton malm i den tidigare publicerade preliminära lönsamhetsstudien till nu 85 kg/ton.
• ANSTO har producerat ett REE-koncentrat (oxalat), med ca 45% REE varav ca 4,8% dysprosium. Detta oxalat kan vidare raffineras för att möta potentiella kundspecifikationer.
• Norra Kärr innehåller höga halter av både zirkonium (Zr) och hafnium (Hf), trots detta kommer det inte längre att vara aktuellt att utvinna dessa element. Zirkonium (Zr), hafnium (Hf) och även niob (Nb) kommer att hamna i en restprodukt som kommer att lagerhållas för framtida utvinning.

Läs mer på www.tasmanmetals.com

Kommentarer inaktiverade.