Tasmans tillstånd beviljat av högsta instans

Beslutet om att bevilja Tasman Metals tillstånd för provbrytning av bergmaterial i Norra Kärr är nu fastslaget – även av den högsta instansen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 11 juni 2014 att man inte ansåg att det fanns skäl att meddela prövningstillstånd till ett antal nya överklaganden som har kommit in mot mark- och miljödomstolens beslut 31 mars 2014. Mark- och miljödomstolen slog då fast att Tasman Metals ansökan uppfyllde alla krav som finns i miljöbalken och man fann inga skäl att bifalla några av de 30-tal yttranden i överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har nu kommit fram till att man inte anser att det finns något skäl att betvivla det mark- och miljödomstolen beslutade i fallet.

I och med mark- och miljööverdomstolens beslut är ärendet avslutat, då beslutet inte får överklagas.

Tillståndet gäller för ett uttag av högst 200 kvadratmeter bergmaterial och Tasman Metals har fram till och med 31 december 2015 på sig att genomföra provbrytningen.

Kommentarer inaktiverade.